Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.
Zamknij
Twoja przeglądarka ma wyłączoną obsługę JavaScript, aby strona działała poprawnie należy obsługę uruchomić!
HOMPICS

Sign me up - Editorial Team

Consent to the processing of personal data

Dear User,

in connection with new regulations on personal data protection in force in the European Union from 25th  May 2018, fulfilling our obligation to provide information about processing your personal data, we send you this message. Below you will find the most important issues related to the processing and protection of your personal data.

Hompics Team


How did we get your personal data?
We got your personal data from you. You provide us your personal data while signing up to hompics.com

Who is your personal data controller?
Personal data controller is Hompics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, based in Warsaw, ul. Plac 1905 roku 2, lok. 8A, registered in the commercial register of the National Court Register, KRS number 0000690320, NIP 5223098033, REGON 368041264, e-mail: hello@hompics.com phone +48 507 440 200

What data do we process?
Hompics Sp. z o.o. processes personal data:
    contact data;
    data identifying the user to fulfil a contract, provide services or to issue an invoice;
    data identifying the user to provide online services;
    data necessary to personalize Hompics marketing offer (i.e. Hompics services you use before).

How do we use your personal data?
All data is processed especially to fulfil a contract  – to provide you Hompics.com services and allow you to download content shared in our service. We may process personal data if it is legitimate basis, laid down by our legal interest, i.e. for marketing of our services or when such processing is needed to settle, pursue or defend a claim. We process only necessary data, we never demand sensitive data. We may process some data when we have legal obligation to process personal data, i.e. for tax or accounting purposes.

Where processing is based on the data subjects consent, we may process your data:
    to send you marketing offer of third parties products or services,
        to share your data with third parties that they can offer you their marketing offer,
    in order to conduct the following types of market research and opinions: quantitative research (surveys and tests) or qualitative research (personal interviews).

Are you obliged to provide us your personal data?
Providing data is a condition for the conclusion of this contract. Providing data is voluntary but necessary to conclude and fulfil a contract. Please keep in mind that without us processing certain data, it may be unable to use some of our services. Providing data to issue an invoice  is a statutory obligation and results from the VAT tax Act. In other cases personal data providing is voluntary, is not a statutory or contractual requirement and is not a condition for the conclusion of a contract.

What are your rights?
You can demand to remove your personal data - it’s the  ‘right to be forgotten’. You can also withdraw your consent for processing of your data. If you notice that the data we process are incorrect or incomplete, you also have the right to demand us to amend them. You are also entitled to gain access to the data concerning you that we process. On your request, we must provide you with information on the data we process. You have the right to file a complaint in relation to us processing your data to the supervisory body, the function that the President of the Office for Personal Data Protection currently serves. (address: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). In certain cases, despite your demand, we will still be allowed to process your personal data. It is mainly the case when such processing is needed to settle, pursue or defend a claim.

When and to whom we can pass your personal data, and to whom we will not pass them on?
If you give your consent, we will share your personal data with the entrepreneurs we work with so that they can use it for marketing purposes. We can disclose your data to companies cooperating with us and performing tasks on our behalf. In this case, an agreement is concluded with these entities to ensure the security of your data. Due to the fact that these entities change frequently, we are not able to present their complete list, if you want to know who we are working with at the moment, you can always ask about it.

How long do we keep your personal data?
Your personal data may be kept as long as it is necessary to fulfil a contract binding you and Hompics and after this time for a period corresponding to the period of limitation of claims.
If personal data is processed in order to fulfil the legal obligation of Hompics, personal data will be kept for the time necessary to fulfil this obligation.
Data we process upon your consent are processed until you withdraw your consent.

How do we not process your personal data?
Your personal data is not subject to automated processing (i.e. profiling) that has legal effects or a similar effect on you. Nevertheless we use cookies and other systems registering traffic on our websites (profiling for marketing purposes - upon your consent).

Sender of this message is Hompics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, based in Warsaw, ul. Plac 1905 roku 2, lok. 8A, registered in the commercial register of the National Court Register, KRS number 0000690320, NIP 5223098033, REGON 368041264

Regulamin i Polityka prywatności

WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO HOMPICS


I. DEFINICJE
Użyte w niniejszych Warunkach określenia posiadają następujące definicje:
1.    Serwis – za serwis rozumie się stronę internetową umieszczoną pod adresem HomPics.com, stanowiącą platformę internetową, administrowaną przez Hompics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 02-495 Warszawa, ul. Plac 1905 roku 2, lok. 8A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000690320, NIP 5223098033, REGON 368041264, kapitał zakładowy 5.000,00 zł
na którą składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz Fotografów wraz z zawartością tej strony;
2.    Administrator – podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest HOMPICS;
3.    Użytkownik - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej;
4.    Fotograf – osoba fizyczna w wieku powyżej 18 lat (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), umieszczająca w ramach funkcjonowania Serwisu Fotografie swojego autorstwa, w tym w celu dalszej odsprzedaży praw autorskich do tych Fotografii dokonywanych przez Administratora na rzecz Użytkowników;
5.    Korzystający – Użytkownik / Fotograf;
6.    Konto – dostępne dla danego Korzystającego miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Korzystający wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu dokonywać działań i operacji związanych z funkcjonowaniem w Serwisie przy użyciu narzędzi udostępnionych mu przez Administratora; za pośrednictwem Konta Użytkownik może dokonywać zakupu licencji na korzystanie z wybranych przez siebie Fotografii, zaś Fotograf może decydować, czy i w jakim zakresie udziela Administratorowi prawa do dalszej sprzedaży
7.    Profil – zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Korzystającego, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Korzystającego do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Korzystającego w Serwisie;
8.    Baza Korzystających – zbiór danych, informacji i innych treści przekazanych dobrowolnie przez wszystkich Korzystających do Serwisu, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym przez Administratora za zgodą Korzystającego, na potrzeby świadczenia usług Serwisu;
9.    Fotografie – utwór, w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, który jest autorskim dziełem Fotografa, do którego Fotograf posiada autorskie prawa majątkowe w rozumieniu art. 17 Ustawy, który został umieszczony w Serwisie;
10.    Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać, przechowywać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1.    Podstawowym przedmiotem działalności Serwisu jest udzielanie Użytkownikom sublicencji na korzystanie z Fotografii umieszczonych w Serwisie przez Fotografów, w tym zapewnienie Fotografom możliwości umieszczania na serwerach Administratora Fotografii w ww. celu, a także w celu promocji własnej twórczości (portfolio).
2.    Do korzystania z usług Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW. Zalecane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych, z włączoną obsługą plików ”cookies”.
3.    Rejestracja w Serwisie jest dobrowolna i bezpłatna.
4.    Baza Korzystających podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie jest HomPics.
5.    Każdy Korzystający ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez Administratora, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie z Bazy Korzystających. Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników reguluje Polityka prywatności dostępna w Serwisie.
6.    Techniczne warunki korzystania z Serwisu, mają znaczenie dla prawidłowości funkcjonowania Serwisu, jego prawidłowego wyglądu w przeglądarce internetowej stosowanej przez Korzystającego, a także dla bezpieczeństwa danych Korzystającego zapisanych na Koncie w Serwisie. Każdy Korzystający powinien stosować się do poniższych warunków i wytycznych, a wszelkie działania podejmowane przez Korzystającego w sposób odmienny (umyślny lub nieumyślny), dokonywane są na jego wyłączną odpowiedzialność.
7.    Strony internetowe Serwisu działają w oparciu o technologię plików ”cookies”. Zasady wykorzystywania plików „cookies” przez Administratora są zawarte w Polityce prywatności dostępnej w Serwisie.

III. USŁUGI ŚWIADCZONE ZA POŚREDNICTWEM SERWISU
1.    Za pośrednictwem Serwisu Fotografowie mają możliwość prezentowania i umieszczania Fotografii oraz możliwość decydowania, czy i w jakim zakresie udzielają Administratorowi licencji na korzystanie z Fotografii z prawem dalszego ich sublicencjonowania Użytkownikom, zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków oraz wspólnych ustaleń Fotografów z Administratorem podjętych na mocy odrębnych umów. Możliwość decydowania o zakresie udzielonej licencji oraz zezwolenie na dalsze sublicencjonowanie Fotografii z określeniem jego zakresu realizowane są podczas umieszczania Fotografii w Serwisie z poziomu Konta dostępnego Fotografowi.
2.    Użytkownicy w ramach Serwisu mają możliwość przeglądania jego treści oraz nabywania licencji na korzystanie z Fotografii umieszczonych w Serwisie w zakresie ustalonym niniejszymi Warunkami oraz mają możliwość pobierania Fotografii z Serwisu, na korzystanie z których nabyli licencje.
3.    Przeglądanie zasobów Serwisu oraz korzystanie z jego poszczególnych usług może być dostępne dla każdego użytkownika Internetu spełniającego warunki określone w niniejszych Warunkach, przy czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn. Korzystający może ograniczyć zakres dostępu do umieszczanych danych wskazując w czasie rejestracji, jakie dodatkowe informacje o Użytkowniku mogą być udostępniane innym Użytkownikom.
4.    Administrator, stosownie do wspólnych ustaleń z Fotografami podjętych na mocy odrębnych umów, ma prawo decydowania o wyłączeniu Użytkownikowi możliwości nabycia sublicencji  w odniesieniu do poszczególnych Fotografii.
5.    Administrator ma prawo bez zgody Korzystających do zmiany lokalizacji serwerów, na których przechowywane są Fotografie umieszczone przez Fotografów za pośrednictwem Serwisu.
6.    Fotograf nie jest uprawniony do wstępu na teren nieruchomości, w której znajdują się serwery należące do Administratora, wykorzystywane przez Administratora na potrzeby prowadzenia Serwisu.
7.    Zakres dostępu lub zakres i sposób świadczenia poszczególnych usług Serwisu zarówno już istniejących, jak i tworzonych w przyszłości - może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora.

IV. UCZESTNICTWO W SERWISIE
1.    Użytkownikiem Serwisu może być podmiot określony w pkt. I ust. 3 , który po zaakceptowaniu postanowień niniejszych Warunków, zrealizuje procedurę rejestracji w Serwisie zakończoną skutecznym założeniem Konta bądź który otrzyma od Administratora Konto do wyłącznej dyspozycji.
2.    Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikowania statusu Użytkownika określonego w pkt. I ust. 3, w szczególności poprzez żądanie podania w procedurze rejestracji w Serwisie numeru NIP lub innego właściwego dla siedziby Użytkownika numeru identyfikacji.
3.    Niedozwolone jest udostępnianie Konta innym osobom, w tym innym Korzystającym.
4.    Poprzez rejestrację w Serwisie, Korzystający oświadcza, iż zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Warunków.
5.    Administrator zastrzega prawo do ograniczania dostępu do Serwisu i wszystkich bądź niektórych jego funkcjonalności poprzez blokowanie Kont Korzystających, którzy korzystają z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszych Warunków bądź w jakikolwiek inny sposób zakłócają funkcjonowanie Serwisu.
6.    Korzystającym zabrania się wyświetlania lub pokazywania Fotografii, (w całości lub części) w charakterze wykonania publicznego, w odniesieniu do których nie przysługują im prawa autorskie, nawet jeśli nie jest za to pobierana opłata (z wyjątkiem sytuacji, gdy takie wykorzystanie Fotografii nie stanowi naruszenia prawa autorskiego lub innych obowiązujących przepisów).

V. LICENCJE
1.    Użytkownicy mają możliwość odpłatnego nabywania licencji na korzystanie z Fotografii umieszczonych w Serwisie.
2.    Administrator oświadcza, iż posiada zezwolenie Fotografów na sublicencjonowanie Fotografii umieszczonych w Serwisie z przeznaczeniem do ich dalszej sprzedaży oraz posiada zgody osób przedstawionych na fotografiach na rozpowszechnienie ich wizerunków (model release) oraz zgody właścicieli budynków na rozpowszechnianie wizerunku fotografowanych obiektów (property release). 
3.    Administrator udzielać będzie licencji wg następujących modelów: 1) nieograniczonych czasowo i terytorialnie, na użytek w jakimikolwiek prawnie dozwolonym celu, w tym komercyjnym, na niewyłączność (royalty free) bądź 2) ograniczonych czasowo lub terytorialnie, na użytek w ściśle określonym celu, na niewyłączność (rights managed). 
4.    Niezależnie od postanowień powyższych, licencje udzielane będą na następujących polach eksploatacji:
a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Fotografii – wprowadzanie do pamięci komputera, zapisywanie w pamięci komputera, wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy (kopii) Fotografii, wprowadzanie do sieci komputerowych,
b)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami (kopiami), na których Fotografię utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy (kopii),
c)    w zakresie rozpowszechniania Fotografii w sposób inny, niż określony wyżej – publiczne udostępnianie w sieciach komputerowych, w tym w sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publiczne wykonywanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, publiczne udostępnianie w sieciach komputerowych, w tym sieci Internet, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
d)    wykorzystywanie Fotografii w innych utworach zbiorowych lub opracowaniach, ustalonych w jakiejkolwiek formie.
5.    Administrator zastrzega, iż licencji na korzystanie z poszczególnych Fotografii może udzielać Użytkownikom w różnym zakresie. Powyższe ograniczenia zależne są od decyzji Fotografów. 
6.    Użytkownik dokonuje zakresu nabywanej licencji każdorazowo za pośrednictwem Konta Użytkownika, z pośród dostępnych dla danej Fotografii opcji.
7.    Momentem udzielenia licencji jest dokonanie płatności za zamówione Fotografie.
8.    Z chwilą nabycia licencji Użytkownik uzyskuje możliwość nieograniczonego pobierania Fotografii z Serwisu, na które nabył licencję, chyba że licencja jest ograniczona czasowo.

VI. PŁATNOŚCI – UŻYTKOWNICY
1.    Użytkownik dokonuje płatności za licencje na poszczególne Fotografie, według cen ustalonych z HomPics.
2.    Użytkownik, dokonuje płatności za nabyte licencje na Rachunek Administratora: PL 57 1140 2004 0000 3602 7701 8433.
3.    Użytkownik, po dokonaniu zakupu praw, otrzyma potwierdzenie dokonania transakcji, wysłane przez Administratora na adres Skrzynki e-mail wskazany przez Użytkownika.

VII. REKLAMACJE
1.    Zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Korzystających poprzez zgłaszanie dysfunkcji Administratorowi za pośrednictwem poczty email, wysyłając wiadomość na adres hello@hompics.com.
2.    W sposób, o którym mowa w pkt. 1, reklamuje się poszczególne usługi świadczone w Serwisie.
3.    Zgłoszenia reklamacyjne będą na bieżąco rozpatrywane przez zespół obsługi Serwisu w terminie nie dłuższym niż 14 dni od zgłoszenia reklamacji, jednak Administrator zastrzega sobie prawo pozostawienia reklamacji bez odpowiedzi, jeżeli dotyczy ona dysfunkcji wynikających z nieznajomości Warunków, niezastosowania się przez Korzystającego do wskazówek udzielanych Użytkownikom na bieżąco za pośrednictwem Serwisu lub bezpośrednio przez Administratora.
4.    Reklamacje kierowane do Administratora, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Administratora niezwłocznie właściwej osobie trzeciej, która jest odpowiedzialna za wykonywanie usług w tym zakresie i rozpatrzenie reklamacji.
5.    Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu, a także może dokonywać zmian i w każdy inny sposób oddziaływać na stronę techniczną Konta, w celu jego modyfikacji lub przywrócenia prawidłowego działania samego Konta lub Serwisu.


VIII. ZMIANA WARUNKÓW
1.    Wszelkie postanowienia Warunków mogą być zmieniane przez Administratora. Zmiany będą udostępniane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Warunków za pośrednictwem Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
2.    Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Warunkach, Korzystający powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Warunków przez Korzystającego.
3.    W przypadku niezaakceptowania zmian w Warunkach, Korzystający powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Administrator posiada swoją siedzibę w Polsce. Serwis działa na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego w Polsce.
2.    Wszelkie informacje o naruszeniach przez Korzystających niniejszych Warunków należy kierować na adres hello@hompics.com.
3.    Niniejsze Warunki wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Serwisie.

Polityka prywatności

1.Skąd mamy Twoje dane?
Twoje dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Ciebie, podczas zakładania konta w naszym Serwisie.
2. Kto jest administratorem Twoich danych?
Administratorem danych osobowych jest Hompics Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 02-495 Warszawa, ul. Plac 1905 roku 2, lok. 8A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000690320, NIP 5223098033, REGON 368041264, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, adres e-mail: hello@hompics.com, nr telefonu: +48 507 440 200
3. Jakie dane przetwarzamy?
Hompics Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie danych:
     dane kontaktowe;
     dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury / rachunku;
     dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line;
     dane potrzebne do dobrania dla Ciebie odpowiedniej oferty marketingowej i usług Hompics Sp. z o.o. (np. o usługach Hompics Sp. z o.o., z których korzystałeś wcześniej).
4. Do czego będziemy używać Twoich danych osobowych?
Wszelkie dane osobowe przetwarzane są przede wszystkim w celu wykonania umowy - tj. korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu oraz możliwości pobierania przez Ciebie treści udostępnianych w naszym Serwisie. Możemy przetwarzać dane osobowe, jeżeli jest to niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych naszych interesów, czyli np. na potrzeby marketingu usług i produktów własnych, czy skierowania sprawy do sądu. Przetwarzamy tylko dane niezbędne do wykonania umowy, nigdy nie żądamy podawania danych wrażliwych. Niektóre dane przetwarzamy także wtedy, gdy obligują nas do tego przepisy prawa, np. w celach rachunkowych, czy podatkowych.

Jeżeli wyrazisz taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się zgodzisz, możemy przetwarzać Twoje dane:
a)     w celu marketingu usług i produktów podmiotów trzecich,
b)     w celu udostępnienia Twoich danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi Hompics Sp. z o.o. współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych,
c)     w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste).
5. Czy masz obowiązek podać dane osobowe?
W zakresie, w jakim przetwarzanie danych nastąpić ma w celu wykonania umowy, podanie danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy.
6. Twoje uprawnienia
W każdej chwili możesz żądać, aby Twoje dane osobowe zostały usunięte z naszej bazy. Możesz także w każdym czasie cofnąć udzielone zgody na przetwarzanie swoich danych. W przypadku, gdy przetwarzane dane są niezgodne z rzeczywistością bądź niekompletne, przysługuje Ci uprawnienie do żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. W każdej chwili możesz zwrócić się do nas o udostępnienie wszystkich Twoich danych przetwarzanych przez nas.  Na Twoje żądanie możemy przenieść je do innego administratora danych. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania swoich danych osobowych. Sprzeciw wnosi się do organu nadzoru, którym jest Główny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
7. Kiedy i komu możemy przekazać dane, a komu na pewno ich nie przekażemy?
Jeżeli wyrazisz taką zgodę, udostępnimy Twoje dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi współpracujemy, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych.
Twoje dane możemy ujawnić firmom z nami współpracującymi i wykonującymi zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. W takim przypadku zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Twoich danych. Z uwagi na to, iż podmioty te często się zmieniają, nie jesteśmy w stanie przedstawić ich kompletnej listy, jeśli chcesz wiedzieć z kim współpracujemy aktualnie, zawsze można o to zapytać.
8. Do kiedy będziemy przechowywać dane?
Twoje dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Cię z Hompics Sp. z o.o., a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić Hompics Sp. z o.o. i jakie mogą być podnoszone wobec Hompics Sp. z o.o.
Jeśli dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Ciebie tej zgody.
Jeśli dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z Hompics Sp. z o.o. na Twoją rzecz, dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionego interesu stanowiącego podstawę tego przetwarzania.
9. Jak nie będziemy przetwarzać danych osobowych?
Twoje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu (np. profilowaniu), które wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa, niemniej jednak korzystamy z plików cookies oraz innych systemów rejestrujących ruch na naszych stronach internetowych (profilowanie w celach marketingowych - za Twoją zgodą).

10. Pliki Cookies
Witryna nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
Dane uzyskiwane przez nas dzięki plikom cookies nie są przypisywane do konkretnej osoby.
Dane zbierane automatycznie mogą być użyte:
- do analizy zachowań użytkowników na serwisach lub też do zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach (za pomocą narzędzia Google Analytics, Facebook Piksel),
- do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
- do utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
11.Google Analytics
Korzystamy z Google Analytics, usługi tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której pliki cookies zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu (w tym Państwa adres IP, który znajduje się tam, gdzie Państwo znajdują się w Internecie) będzie przekazana i przechowywana przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z Internetu. Google może również przesyłać takie informacje podmiotom zewnętrznym, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub w przypadku, gdy podmioty zewnętrzne przetwarzają je w imieniu Google. Google nie będzie kojarzył Państwa adresu IP z innymi danymi znajdującymi się w posiadaniu Google. W celu uzyskania dalszych informacji o Google Analytics, prosimy zapoznać się z informacjami na temat Cookies and Analytics, oraz Polityką Zachowania Poufności danych dla Google Analytics dotyczącej Google Analytics. Mogą Państwo wybrać także opcję rezygnacji z zamieszczenia ww. plików na Państwa urządzeniu pod adresem Google Analytics Opt-out.
12.Facebook Piksel
Korzystamy z technologii Facebook Piksel, by kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook, które mogą być przechowywane na urządzeniach użytkownika. Zachowanie użytkowników można śledzić, gdy po kliknięciu w reklamę na portalu Facebook zostają przekierowani na stronę reklamodawcy. Tego typu monitorowanie wykonuje się do celów statystycznych i badań rynku. Pomaga ono również w optymalizacji kolejnych działań reklamowych.
Przechowywane dane są dla nas anonimowe, nie dostarczają nam żadnych informacji dotyczących tożsamości użytkowników. Jednakże są one gromadzone i przetwarzane przez Facebooka, dlatego też możliwe jest połączenie z odpowiednim profilem użytkownika, a Facebook może wykorzystać te informacje do własnych celów reklamowych, zgodnie z zasadami wykorzystania danych Facebooka. Możesz zmienić ustawienia wyświetlania reklam Facebooka i jego stron partnerskich.

Sign me up
Copyright © 2018 hompics.com All rights reserved.